Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Uznesenie Európskeho parlamentu o Novom európskom BauhauseEurópsky parlament (EP) prijal 14. septembra uznesenie o Novom európskom Bauhause (NEB). Správa uznáva úspechy iniciatívy NEB a načrtáva očakávania EP v súvislosti s budúcim vývojom NEB.

EP vo svojej správe pripisuje NEB vysoký potenciál pre zmenu, najmä pre spravodlivejšiu a ekologickejšiu spoločnosť. Zároveň vyzýva, aby sa v budúcnosti ešte viac zdôrazňovali niektoré aspekty, ako je inklúzia, rozmanitosť, udržateľnosť a ochrana klímy. Podľa parlamentu ponúka NEB aj príležitosti na obnovu po skončení vojny na Ukrajine a odporúča, aby členské štáty EÚ zohľadnili NEB pri tvorbe svojej politiky. Komisiu vyzýva, aby jej zásady zas zahrnula do budúcich legislatívnych návrhov.

Vzhľadom na v súčasnosti nezabezpečené financovanie NEB od roku 2023 EP podnecuje na zmenu a doplnenie nariadenia o programe Horizont Európa pri strednodobom preskúmaní viacročného finančného rámca (VFR) s cieľom vytvoriť program „Nový európsky Bauhaus“. Tento program by mal mať rozpočet 500 mil. eur a mal by byť doplnený ďalšími programami EÚ. V správe sa taktiež uvádza, že by mal byť zakotvený v nadchádzajúcom VFR (od roku 2028) ako nezávislý program s vlastnou rozpočtovou položkou. Financovanie by sa malo naďalej zameriavať na výskum a inovácie.

V nadchádzajúcom pracovnom programe Horizont Európa na roky 2023-24 plánuje Európska komisia výrazne zvýšiť financovanie výziev súvisiacich s NEB. Očakáva sa, že pracovný program bude zverejnený koncom roka.

Viac informácií: Uznesenie EP o novom európskom Bauhause

Zverejnené: 14.10.2022, slord