Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

V poslednom kole pilotnej schémy EIC Innovation Launch Pad bolo vybraných 35 projektovV poslednej výzve EIC Innovation Launch Pad v rámci pilotnej schémy EIC Pathfinder Európskej rady pre inovácie (EIC) bolo vybraných 35 inovatívnych projektov.

Ich cieľom je prispieť k posilneniu európskej konkurencieschopnosti a stimulovať otvorený prístup k inováciám a ich využívaniu. Vďaka týmto grantom budú úspešné návrhy schopné analyzovať potenciálne trhy a spôsoby komercializácie výrobkov, hodnotiť technologickú úroveň a konsolidovať práva duševného vlastníctva, často s cieľom vytvoriť nový startup či spin-off podnikov.

Do výzvy v rámci Innovation Launch Pad bol podaný rekordný počet návrhov, a to v počte 118. Medzi 35 víťazných projektov patria vysoké školy (23%), malé a stredné podniky (38%), výskumné organizácie (23%) a súkromné organizácie (17%). Niektoré z vysokých škôl sa zamerajú na prekonávanie nedostatkov pri rozvoji výskumných prototypov až po predkomercializáciu a vytvorenie spin-offov.

Viac informácií: