Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

V súlade s novou inovačnou agendou Slovensko reformuje zamestnanecké akcieV snahe podporiť rast startupov a propagovať investície a inovácie, Slovensko v júli 2023 prijalo kroky na zjednodušenie svojich predpisov týkajúcich sa zamestnaneckých opčných plánov (ESOPs). Dané plány umožňujúce zamestnancom vlastniť akcie firmy, pre ktorú pracujú, sa celosvetovo stávajú čoraz obľúbenejším nástrojom pre startupy na prilákanie a udržanie špičkových talentov.

Táto reforma znížila administratívne a daňové prekážky spojené so zamestnaneckými akciami tým, že zamestnanec je úplne oslobodený od dane z príjmu pri nadobudnutí akcie spoločnosti a musí zaplatiť daň len pri predaji podielu alebo akcie. Investori budú po novom oslobodení od dane z príjmu z predaja, ak vlastnili cenné papiere alebo podiely domácej spoločnosti najmenej 3 roky. Toto opatrenie odstráni jednu z dôležitých prekážok pri získavaní kapitálu od domácich investorov, ktorí sú dnes zdaňovaní sadzbou 33 % alebo 39 % vrátane zdravotných odvodov.

Slovensko tento krok urobilo v súlade s Novou Európskou inovačnou agendou (NEIA). Vďaka tomu sa krajina zaradila medzi lídrov EÚ v oblasti zamestnaneckých akcií, ako sú Lotyšsko, Estónsko, Holandsko a Írsko.

NEIA sa skladá z piatich hlavných pilierov, a to:

  • Financovanie pre technologicky vyspelé podniky;
  • Umožnenie deep-tech inovácií prostredníctvom experimentálnych priestorov a verejného obstarávania;
  • Urýchlenie a posilnenie inovácií v európskych inovačných ekosystémoch po celej EÚ a riešenie inovačnej priepasti;
  • Podpora, prilákanie a udržanie talentov v oblasti technológií;
  • Zlepšenie tvorby politiky v oblasti inovácií.

Slovensko týmto krokom nielenže podporuje domáce talenty, ale tiež otvára dvere pre regionálne a možno aj globálne talenty. Tieto kroky môžu potenciálne viesť k vyššej úrovni inovácií, rastu a vytváraniu nových pracovných príležitostí na Slovensku.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené: 28.9. 2023, slord