Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

V4 Konferencia 2022: Záznam a prezentácieStyčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a partnerské kancelárie Česka (CZELO), Poľska (PolSCA) a Maďarska (NRDIO) zorganizovali dňa 13. júna 2022 spoločné podujatie organizované pod záštitou maďarského predsedníctva V4 s názvomBenefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”.

Podujatie sa uskutočnilo na Stálom zastúpení Maďarska pri EÚ a k dispozícii bol aj online prenos. Osobne aj online sa ho zúčastnilo viac ako 150 účastníkov.

Po uvítacích slovách veľvyslanca Gábora Baranyiho sa úvodná prezentácia Marie Leek z Európskej komisie zamerala nielen na nedávno zverejnenú dvojročnú monitorovaciu správu o partnerstvách, ale aj na budúcnosť procesu strategického plánovania európskych partnerstiev.

Prvý panel sa zaoberal témami, akými sú pridaná hodnota účasti v partnerstvách, výzvy pri určovaní národných priorít, potreba synergií, uskutočňovania finančných záväzkov a koordinačný mechanizmus účasti v partnerstvách na národnej úrovni. Všetky zástupkyne sa zhodli na tom, že partnerstvá sú nástrojom na zosúladenie a nastavenie národných programov a výrazne pomáhajú eliminovať duplicity. Takisto panovala zhoda na názore, že pre vedecko-výskumných pracovníkov partnerstvá predstavujú vstupnú bránu k excelentným výskumno-inovačným sieťam.

Po prvom paneli nasledovala prezentácia Margarety Olson (Európska komisia), ktorá zhrnula procesy vytvárania strategického programu výskumu a inovácií (SRIA) partnerstiev.

V druhom paneli vedci a vedkyne z krajín V4 predstavili nielen svoje vedecké úspechy spojené s partnerstvami, ale zdôraznili aj význam podporného personálu pri pochopení a podávaní žiadostí o výzvy súvisiace s partnerstvami, nevyhnutnosť osobného nasadenia, koordinačných schopností a potrebu vedeckých pracovníkov, ktorí sú schopní a pripravení pracovať s politickými dokumentmi. Slovensko bolo v tomto paneli zastúpené Ing. Andreou Čerevkovou, PhD., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, ktorá predstavila prácu v rámci projektu FunProd, spolufinancovaného z prostriedkov európskeho partnerstva Biodiversa.

Generálny tajomník iniciatívy BIOEAST Barna Kovács vo svojom záverečnom vystúpení tiež zdôraznil potrebu podporných štruktúr a možnú úlohu pracovných skupín BIOEAST pri príprave partnerských SRIA a národnej účasti.

Prezentácie na stiahnutie:

  • Maria Leek, Common Missions & Partnerships Service, DG Research and Innovation, European Commission
  • Margareta Olson, Common Missions & Partnerships Service, DG Research and Innovation, European Commission
  • Roman Grabic, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, University of South Bohemia in České Budějovice, Czechia
  • András Báldi, Centre for Ecological Research, Eötvös Loránd Research Network, Hungary
  • Joanna Przedrzymirska-Ziółkowska, Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences in Sopot, Poland
  • Andrea Čerevková, Institute of Parasitology, Slovak Academy of Sciences, Slovakia

Celý záznam z podujatia je k dispozícii tu.

Zverejnené 16.6.2022, slord