Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Veda a riešenia pre Európu odolnú voči zmene klímyZačiatkom tohto roka Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC), ktorý je najautoritatívnejším zdrojom vedeckých poznatkov o zmene klímy, vydal správu pracovnej skupiny II „Zmena klímy 2022: dôsledky, adaptácia a zraniteľnosť„. Vedci v nej upozorňujú, že svet bude v nasledujúcich dvoch desaťročiach čeliť nevyhnutným, viacnásobným klimatickým rizikám, riziká pre spoločnosť a prírodu sa budú zvyšovať a budú výzvou pre naše adaptačné schopnosti.

Európska únia patrí medzi hlavných sponzorov výskumu, na ktorý sa odvoláva IPCC. Rámcové programy pre výskum a inovácie (Horizont 2020 a Horizont Európa) výrazne posunuli naše chápanie meniacej sa klímy, jej vplyvov a poskytli celý rad inovatívnych adaptačných riešení, a to tak technologických, ako aj prírodných.

Pri príležitosti vydania správy pracovnej skupiny II sa v novej publikácii Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu (DG RTD) venuje pozornosť príspevku konkrétnych projektov financovaných EÚ k posúvaniu hraníc vedy na svetovej úrovni, ktorá je kľúčovým prvkom na umožnenie rozvoja odolného voči zmene klímy a spravodlivého prechodu. Tieto výsledky zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii stratégie EÚ v oblasti adaptácie na zmenu klímy, a to aj prostredníctvom misie EÚ v tejto oblasti.

Viac informácií: Veda a riešenia pre Európu odolnú voči zmene klímy

Zverejnené: 5.10.2022, slord