Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vedecká rada ERC predbežne schválila paušálne platby na pokročilé granty na rok 2024Vedecká rada na svojom plenárnom zasadnutí v júni 2022 podmienečne súhlasila s pilotným zavedením paušálnych platieb (lump sum) pre pokročilé granty v pracovnom programe ERC na rok 2024.

V záujme úspešného zavedenia paušálnych platieb, berúc do úvahy špecifiká hraničného výskumu, podlieha rozhodnutie vedeckej rady viacerým predbežným podmienkam vrátane: zabezpečenia autonómie hlavného výskumníka a nevyžadovania poskytovania akýchkoľvek míľnikov alebo výsledkov.

ERC bude naďalej podporovať vysoko rizikový hraničný výskum a vedecké hodnotenie žiadostí bude naďalej založené výlučne na excelentnosti. Nezmenený zostane aj prístup k prenosnosti a flexibilite pri úpravách navrhovaného výskumu.

Konečné rozhodnutie možno očakávať v súlade s harmonogramom stanoveným na prijatie pracovného programu ERC na rok 2024.

Viac informácií:

Zverejnené 15.6.2022, slord