Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vedecká správa o tom ako dosiahnuť udržateľnú konzumáciu potravínMechanizmus vedeckého poradenstva EÚ (SAM) vydal 28. júna 2023 správu o preskúmaní dôkazov a politické odporúčania týkajúce sa udržateľnej spotreby potravín. Cieľom ich práce je podporiť prípravu legislatívneho rámca pre udržateľné potravinové systémy a doplniť stratégiu Farm to Fork, ktorej cieľom je urýchliť prechod k udržateľným potravinovým systémom.

SAM bol požiadaný, aby poskytol vedecké poradenstvo o tom, ako prekonať existujúce prekážky v potravinovom systéme, ako sú ťažkosti, ktorým zákazníci čelia pri výbere ekologicky šetrných výrobkov, všeobecný nedostatok vhodných udržateľných alternatív alebo nedostatok informácií o udržateľnosti výrobku. Tieto prekážky vedú ľudí k neudržateľným spotrebiteľským návykom a prispievajú k zhoršovaniu životného prostredia a zároveň k prehlbovaniu sociálnych rozdielov.

Vzhľadom na naliehavú potrebu zmeny vedci dôrazne odporúčajú: odbremeniť spotrebiteľov a pripraviť cestu do budúcnosti, v ktorej budú udržateľné a výživné potraviny jednoduchou a lacnou voľbou. Doteraz sa v EÚ kládol dôraz najmä na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov. Vedecké zistenia však naznačujú, že táto stratégia sama o sebe nestačí. Na výber potravín jednotlivcami vplýva množstvo iných premenných ako racionálne uvažovanie. Dostupnosť potravín, osobné návyky a zvyky, kultúrne a tradičné vplyvy, emocionálne a impulzívne reakcie a ekonomické a sociálne podmienky – to všetko sú faktory. V správe sa odporúča, aby sa politiky zaoberali celým potravinárskym prostredím, kdekoľvek sa potraviny získavajú, konzumujú a diskutuje sa o nich.

Súhrn hlavných odporúčaní:

  • Urobte zo zdravej a udržateľnej stravy jednoduchú a cenovo dostupnú voľbu;
  • Zabezpečiť poskytovanie primeraných a dôveryhodných informácií o vplyve rôznych potravín na životné prostredie a zdravie;
  • Nariadiť nové intervencie na podporu dostupnosti a prístupnosti výrobkov pre zdravé a udržateľné stravovanie ako napríklad regulácia umiestňovania nezdravých a neudržateľných výrobkov v maloobchodných predajniach alebo obmedzenie dovozu potravín spôsobujúcich veľké škody na životnom prostredí;

.Čítajte viac:

Zverejnené 5.7.2023, slord