Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vedomostné centrum EIT: nová informačná platforma pre EIT komunituEurópsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spúšťa svoje vedomostné centrum. V ponuke tohto centra budú zbierky politických správ a dokumentov prezentujúcich osvedčené postupy a poznatky z dielne EIT a jeho znalostných a inovačných komunít.

Repozitár obsahuje výber kľúčových dokumentov, ktoré vznikli od roku 2020 a budú sa pravidelne aktualizovať. Repozitár obsahuje témy ako napríklad: umelá inteligencia v oblasti zdravia, strategický význam ťažby surovín a výskum, ako budovať dôveru spotrebiteľov v potravinový systém.  Okrem uvedených tu nájdete aj dokumenty, ktoré opisujú operačný model EIT vrátane osvedčených postupov a získaných skúseností.

Predmetný repozitár je určený pre širokú škálu užívateľov a teda bez ohľadu na to či sa jedná o regionálneho/národného/európskeho zákonodarcu, výskumného pracovníka alebo zainteresovanú organizáciu, je predmetný zdroj významným prínosom.

Prístup do repozitáru

Viac informácií:

Zverejnené 24.2.2022, slord