Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Venture to Future Fund navyšuje kapitál o 15,3 milióna EUR na podporu slovenských startupovVenture to Future Fund (VFF), investičný fond zameraný na podporu inovatívnych slovenských firiem s globálnym potenciálom, oznámil navýšenie kapitálu o 15,3 milióna EUR. Dodatočné finančné zdroje pochádzajú z Plánu obnovy a odolnosti a do VFF ich investoval Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku prostredníctvom štátneho investičného fondu Slovak Investment Holding.

VFF sa od spustenia fondu v júni 2020 podarilo podporiť 16 spoločností, z ktorých viaceré majú medzinárodný presah a prinášajú globálne uznávané riešenia. K podporeným projektom patria napríklad spoločnosti Photoneo, Sensoneo či Powerful Medical.

Venture to Future Fund sa zameriava na slovenské malé a stredné podniky s inovatívnymi riešeniami a európske spoločnosti s kapitálovým prepojením na Slovensko. Vďaka navýšeniu kapitálu sa predlžuje investičné obdobie a VFF bude môcť investovať aj v roku 2026. Výška investície sa pohybuje od 400 tisíc EUR až do 7 miliónov EUR, čo je navýšenie z pôvodných 4,9 miliónov EUR. Fond vždy investuje spoločne s nezávislými súkromnými spoluinvestormi na základe princípu pari passu, teda za rovnakých podmienok a s rovnakým podielom na riziku a výnosoch.

Venture to Future Fund (VFF) podporuje slovenské a európske technologické spoločnosti, ktoré majú potenciál uspieť na globálnom trhu. Kapitál fondu slúži primárne na financovanie rastu a expanzie týchto spoločností, či už prostredníctvom vstupu na nové trhy, zdokonalenia produktu, preniknutia do nových trhových segmentov alebo rozšírenia trhového podielu.

Viac informácií: https://shorturl.at/n7vq3

Zverejnené 17.06.2024, slord