Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k akčnému plánu EÚ pre digitalizáciu energetického sektoraEurópska komisia (EK) pracuje na akčnom pláne digitalizácie energetického systému. V tejto súvislosti uskutočňuje verejnú konzultáciu s cieľom získať podnety od zainteresovaných strán a jednotlivcov.

EK označila digitalizáciu energetického sektora za dôležitý prvok na splnenie ambícií Európskej zelenej dohody. Takisto predstavila akčný plán na vytvorenie konkurencieschopného trhu digitálnych energetických služieb a digitálnej energetickej infraštruktúry, ktoré sú kyberneticky bezpečné, účinné a udržateľné.

Digitálne technológie sa považujú za kľúč k plnému využitiu potenciálu flexibilnej výroby a spotreby energie v rôznych odvetviach. Umožňujú väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Akčný plán podporí integráciu energetických systémov, ako aj účasť „prosumerov“ (spotrebiteľov, ktorí sú zároveň výrobcami) na energetickej transformácii a zabezpečí interoperabilitu energetických údajov, platforiem a služieb.

Konzultačný prieskum sa týka viacerých aspektov digitalizácie energetického systému, ktorým sú venované cielené časti a otázky. Nadväzuje na plán iniciatívy, ktorý bol uverejnený v júli a ku ktorému bola tiež získaná spätná väzba. K tejto konzultácii môžete prispieť vyplnením online dotazníka.

Všetky zainteresované osoby a organizácie (občania, podnikateľské komunity a priemysel, členské štáty a verejné orgány, miestni, hospodárski a sociálni partneri vrátane mimovládnych organizácií, spotrebiteľských organizácií, akademickej obce a výskumných ústavov atď.) sú vyzvaní, aby v rámci konzultácie predložili svoje pripomienky do 24. januára 2022. Prijatie akčného plánu Komisiou sa plánuje na druhý štvrťrok 2022.

Viac informácií nájdete tu.

Dotazník nájdete tu.

Zverejnené 19.10.2021, slord