Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k cieľom EÚ v oblasti digitalizácie do roku 2030Dňa 22. júna 2021 spustila Európska komisia (EK) verejnú konzultáciu a diskusné fórum s cieľom získať spätnú väzbu k Digitálnemu kompasu EK a zhromaždiť názory týkajúce sa zrýchľovania digitálnej transformácie, dosiahnutia digitálnych cieľov do roku 2030, zabezpečenia koordinovaných opatrení s členskými štátmi, identifikácie možných opatrení na podporu vytýčených cieľov či realizácie nadnárodných projektov.

Konzultácia bola spustená 22. júna a bude otvorená do 3. augusta 2021. EK považuje spätnú väzbu za kľúčovú pre prípravu návrhu politického programu Digitálny kompas, ktorý pretaví ambície EÚ do praxe. EK nedávno začala aj konzultácie o zásadách digitálneho desaťročia s cieľom zhromaždiť názory na základné hodnoty, ktoré treba presadzovať v digitálnom priestore.

Zúčastnite sa verejnej konzultácie

Zapojte sa do diskusného fóra

Viac informácií:

Zverejnené 25.6.2021, slord