Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k iniciatíve Green Hydrogen ERACeloeurópska verejná konzultácia v rámci procesu agendy o zelenom vodíku vyzýva všetky zainteresované strany, aby prispeli svojimi nápadmi k príprave spoločného strategického výskumného a inovačného programu (SRIA).

Zelený vodík zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní parížskych klimatických cieľov a pri urýchľovaní prechodu Európy na udržateľné a inovatívne hospodárstvo založené na riešeniach čistej energie. Na dosiahnutie týchto cieľov však existuje veľký dopyt po ďalšom výskume a inováciách v oblasti vodíkových riešení.

Proces agendy pre zelený vodík sa začal v roku 2021 ako pilotná iniciatíva nového Európskeho výskumného priestoru (ERA) s cieľom vymedziť výskumné priority a spoločné realizačné činnosti v transparentnom a inkluzívnom participatívnom procese. Proces agendy, ktorý riadi mnoho členských štátov Európskej únie, tretích krajín a v úzkej koordinácii s Európskou komisiou, spája vedu, priemysel, občiansku spoločnosť a verejnú správu s cieľom vytvoriť interdisciplinárnu a transdisciplinárnu európsku komunitu pre zelený vodík. Posilnenie ERA prostredníctvom tejto iniciatívy je jedným zo spoločných cieľov súčasného predsedníckeho tria Rady EÚ (Nemecka, Portugalska a Slovinska).

Ako východiskový bod boli v expertných skupinách pripravené tri úvodné dokumenty, ktoré pokrývajú tematické oblasti výroby, dopravy/infraštruktúry a stimulácie trhu. Dokumenty obsahujú úvodný zoznam výskumných otázok pre urýchlenú transformáciu na ekologický vodík v Európe.

Zainteresované strany sú vyzvané, aby poskytli svoje nápady a pripomienky k úvodným dokumentom. Verejná konzultácia je otvorená do 26. septembra 2021, 23:59. Vyplnenie dotazníka pre jeden dokument trvá približne 30 minút.

Ak sa chcete zapojiť do verejnej konzultácie, kliknite sem.

Viac informácií:

Zverejnené 30.8.2021, slord