Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k novej pôdnej stratégii EÚ



Dňa 2. februára spustila Európska komisia online verejnú konzultáciu o vývoji novej pôdnej stratégie EÚ. Ide o poslednú zo série verejných konzultácií v oblasti rôznych ekosystémov, ktoré boli zamerané na špecifické ciele vytýčené v Stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Komisia zdôrazňuje, že zdravé pôdy sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v Európskej zelenej dohode, konkrétne na dosiahnutie nižšie uvedených cieľov:

  • klimatická neutralita;
  • obnova biodiverzity;
  • nulové znečistenie;
  • zdravé a udržateľne potravinové systémy;
  • odolné prostredie.

Kvôli neudržateľnému riadeniu, nadmernému využívaniu pôdy, klimatickým zmenám a znečisteniu prostredia sa kvalita pôdy zhoršuje, a práve preto bolo v Stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 oznámené prijatie novej pôdnej stratégie v roku 2021.

Cieľom novej pôdnej stratégie EÚ bude komplexné riešenie problémov súvisiacich s pôdou a krajinou, ako aj pomoc pri dosiahnutí neutrality degradácie pôdy do roku 2030, čiže obnovenie „zdravého stavu“ rovnakého množstva pôdy, aké bolo znehodnotené ľudskou aktivitou. Zároveň je to jeden z kľúčových cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Stratégia bude zameraná na to, ako chrániť úrodnosť pôdy, znižovať eróziu a navyšovať pôdne organické látky. Zároveň bude zohľadňovať medzinárodné záväzky Európskej únie.

Európska komisia teraz vyzýva občanov, organizácie a príslušné subjekty, aby sa verejnej konzultácie zúčastnili do 27. apríla 2021.

Viac informácií: