Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k pracovnej verzii Národnej stratégie výskumu, vývoja a inováciíÚrad vlády Slovenskej republiky zverejnil pracovnú verziu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, ktorú posledné mesiace pripravoval tím pre výskum, vývoj a inovácie. Stratégia bude slúžiť ako strešný dokument pre tieto oblasti do roku 2030.

Príprava Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií je súčasťou reformy riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií Plánu obnovy a odolnosti SR. Bude slúžiť ako strešný dokument pre tieto oblasti do doku 2030. Jej tvorba prebiehala v intenzívnej a širokospektrálnej spolupráci s aktérmi naprieč súkromným, výskumným, verejným a neziskovým sektorom, vrátane 87 hĺbkových rozhovorov a participatívneho Festivalu inovatívneho Slovenska s ďalšími 90 účastníkmi.  

Pripomienky môžete posielať prostredníctvom formulára v termíne do 10.9.2022.

Viac informácií:

Zdroj: Úrad vlády SR a Innonews.blog, zverejnené 26.8.2022, slord