Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia k pracovnému programu EU4Health na rok 2024Cieľom programu EU4Health je vybudovať silnú Európsku zdravotnú úniu prostredníctvom podpory legislatívnych a nelegislatívnych priorít EÚ v oblasti zdravia. S rozpočtom 5,3 mld. EUR na obdobie rokov 2021 – 2027 to pre verejné zdravie predstavuje bezprecedentnú úroveň finančného záväzku.

Komisia pozýva všetky zainteresované strany, aby sa do 8. mája 2023 zúčastnili na verejnej konzultácii o súčasných a budúcich prioritách, strategickom smerovaní a potrebách EÚ v oblasti zdravia, ktoré je potrebné riešiť, a ktoré budú financované prostredníctvom pracovného programu EU4Health 2024 a budúcich ročných pracovných programov

Následne sa dňa 9. júna 2023 v hybridnom formáte uskutoční konferencia zainteresovaných strán s cieľom diskutovať o prioritách v oblasti zdravia. Toto podujatie bude príležitosťou na zdieľanie hlavných výsledkov konzultácie. Tie poslúžia ako vstupy pre prípravu pracovného programu na rok 2024 a ako príspevok do diskusií o formovaní budúcich pracovných programov.

Súhrnné správy o výsledkoch konzultácie a hybridnej konferencie budú tiež k dispozícii na webovej stránke EU4Health.

Viac informácií:

Zverejnené 27.4.2023, slord