Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia na tému kľúčových princípov pre zhodnocovanie poznatkovEurópska komisia spustila verejnú konzultáciu o budúcich hlavných zásadách zhodnocovania poznatkov.

Konzultácia je spoločne s nedávno spustenou platformou EÚ na zhodnocovanie poznatkov skvelou príležitosťou na formovanie európskej politiky zhodnocovania poznatkov.

Súvislosti

V roku 2008 vydala Európska komisia odporúčanie o riadení duševného vlastníctva pri činnostiach súvisiacich s prenosom poznatkov.

Prostredie výskumu a inovácií sa od roku 2008 výrazne zmenilo, a to z hľadiska aktérov a zložitosti ekosystému výskumu a inovácií, ako aj z hľadiska globálnych výziev. To si vyžadovalo, aby tvorcovia politík stanovili nové ciele a poskytli aktualizované usmernenia týkajúce sa zhodnocovania znalostí.

V oznámení Európskej komisie o novom Európskom výskumom priestore (2020) Komisia vyzvala na aktualizáciu odporúčania o transfere poznatkov, vypracovanie usmerňujúcich zásad pre zhodnocovanie poznatkov a kódexu postupov pre inteligentné využívanie duševného vlastníctva.

Cieľom formulácie zásad pre zhodnocovanie poznatkov je poskytnúť politický rámec a usmernenia na stimuláciu obehu a zhodnocovania poznatkov v Európe. Pomôžu tiež riešiť nedostatky vo valorizácii poznatkov v členských štátoch a zabezpečiť, aby sa v celej Únii maximalizovala tvorba hodnoty výsledkov výskumu a inovácií financovaných z verejných zdrojov.

Vyjadrite sa k návrhu budúcich kľúčových zásad pre zhodnocovanie znalostí poskytnutím svojich názorov a spätnej väzby tu.

Uzávierka: 6. septembra 2021.

Spolu s odpoveďami na dotazník môžete predložiť aj pozičný dokument, v ktorom môžete svoje odpovede bližšie rozpracovať.

Zverejnené 29.7.2021, slord