Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejná konzultácia o spôsoboch prechodu k budúcemu ekosystému mobilityAko podklad k tejto diskusii slúži pracovný dokument útvarov Európskej komisie, na základe ktorého by sa malo diskutovať o možných spôsoboch prechodu na odolnejší, inovatívnejší, udržateľnejší a digitalizovanejší ekosystém mobility. V tomto dokumente sa podrobnejšie skúmajú tieto aspekty:

  • Otvorenie brány prechodu ekosystému mobility EÚ

  • Odolný a konkurencieschopný ekosystém mobility EÚ

  • Ekologizácia ekosystému mobility

  • Digitalizácia ekosystému mobility

  • Horizontálne a prierezové výzvy

  • Pokračovanie procesu spoluvytvárania a ďalšie kroky

Cieľovou skupinou konzultácií sú príslušné zainteresované strany z priemyslu, združení, spotrebiteľských organizácií, verejného sektora, ale aj z akademického sektora vrátane výskumných organizácií. Príslušné príspevky by mali slúžiť na vypracovanie konkrétnych činností, míľnikov a spoločných záväzkov celého ekosystému mobility.

Konzultácia je zasadená do širšieho rámca aktualizácie priemyselnej stratégie EÚ, ktorej cieľom je tiež identifikovať udržateľné a digitálne orientované cesty prechodu s ohľadom na ostatné priemyselné ekosystémy.

Viac informácií:

Zverejnené 22.3.2022, slord