Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Verejné konzultácie k budúcim európskym výrobným prioritámDňa 12.7.2021 spustila Európska komisia verejné konzultácie k budúcim európskym výrobným prioritám.

Európska únia čelí mnohým výzvam od zmeny podnebia, demografických zmien až po vznikajúci geopolitický vývoj, na riešenie ktorých musíme vybudovať nové kapacity. Spôsob, akým vyrábame tovar, sa musí prispôsobiť novým podmienkam a nastaviť tak, aby sa zodpovedal prioritám a víziám o budúcnosti EÚ.

To si vyžaduje nové výrobné technológie a podniky, ktoré sa budú riadiť víziou, ktorá je inkluzívna, udržateľná, obehová, regeneratívna a kolaboratívna. Vyžaduje si to tiež spoluprácu s novými hráčmi, spoločnosťami, odvetviami a organizáciami, ktoré doplnia súčasné výrobné prostredie EÚ v a nájdu inovatívne riešenia pre naliehavé výzvy vo výrobe.

Cieľom konzultácie je zhromaždiť názory širšieho európskeho spoločenstva na budúce priority vo výrobnom sektore do roku 2030 a zapojiť sa do spoluvytvárania ďalších pracovných programov, vychádzajúc zo Strategického programu pre výskum a inovácie Made in Europe a programu EIT Manufacturing.

Verejné konzultácie sú otvorené do 15. septembra 2021. Dotazník a viac informácií nájdete tu.

Zdroj EUSurvey, zverejnené 16.7.2021, slord