Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Videozáznamy z webinára pre poskytovateľov osvedčení o finančných výkazoch (CFS) v rámci Horizont 2020Európska komisia sprístupnila videozáznamy a prezentácie z vopred nahratého webinára určeného poskytovateľom osvedčení o finančných výkazoch (Certificates on Financial Statements, CFS) v rámci grantov programu Horizont 2020.

Jeho cieľom je podať potenciálnym poskytovateľom CFS informácie a vysvetlenia o spôsoboch, ktoré stanovujú pravidlá programu Horizont 2020. Obsah by mohol byť zaujímavý aj pre príjemcov grantov programu Horizont 2020, ktorí musia predložiť CFS.

Záznam webinára je teraz k dispozícii na portáli Funding & tender opportunities.

Webinár zahŕňa:

prezentáciu (PDF)

Školenie o CFS časť 1 (YouTube):

  • Úvod do CFS
  • Najčastejšie chyby zistené pri auditoch
  • Všeobecné postupy platné pre všetky kategórie nákladov

Školenie o CFS časť 2 (YouTube): Personálne náklady

Školenie o CFS časť 3 (YouTube): Subdodávky a iné priame náklady

Zdroj: Portál Funding & tender opportunities

Zverejnené 1.6.2021, slord