Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vízový systém pre študentov a výskumníkov prichádzajúcich do Veľkej BritánieStyčná kancelária Veľkej Británie pre výskum a inovácie (UKRO) usporiadala krátky webinár k téme migrácie výskumníkov prichádzajúcich do Veľkej Británie.

Linda Holliday z Výskumného inštitútu Veľkej Británie poskytla praktické informácie o rôznych typoch víz pre študentov, PhD kandidátov a profesionálov, ktorí majú záujem ísť študovať, pracovať či absolvovať výskumný pobyt v Spojenom kráľovstve. Potreba špeciálnych typov víz sa zaviedla od januára 2021 po skončení prechodného obdobia po oficiálnom vystúpení Veľkej Británie z EÚ.

Všetky detailné informácie o tom, či potrebujete vízum a aký typ, nájdete na webovej stránke vlády Spojeného kráľovstva. To, či je vízum pred cestou do Veľkej Británie potrebné, závisí od štátnej príslušnosti a dôvodu cesty.

Vízový systém Veľkej Británie a typy víz– ŠTÚDIUM

Študentské vízum – toto vízum je určené pre študentov od 16 rokov, ktorí majú záujem študovať vo VB

Doctorate Extension Scheme – Schéma pre rozšírenie doktorátu umožňuje PhD kandidátom, ktorí získali svoj PhD titul na jednej z akreditovaných inštitúcií hlásiť sa a zostať vo VB aj po skončení doktorátu

Graduate VISA – vízum bude od leta 2021 určené pre zahraničných študentov, ktorí ukončili svoje štúdium vo VB

Vízový systém Veľkej Británie a typy víz – PRÁCA A VÝSKUM

Global Talent Visa – tento typ víza je vhodný pre akademikov, výskumníkov či profesionálov z oblasti digitálnych technológii, umenia a kultúry.

Investor, business development a talent visas – VB umožňuje pôsobenie a podnikanie v krajine pre inovátorov a začínajúcich podnikateľov, ktorí chcú rozbehnúť svoje podnikanie vo VB.

GLOBAL TALENT VIZA (GTV)

Tento typ víz nie je viazaný na zamestnanie, alebo pracovnú zmluvu, či študijný program. Je to osobné vízum, ktoré je záujemcom udelené v zrýchlenom procese. Ide o flexibilné vízum, ktoré je udelené na dobu 5 rokov a umožňuje jeho držiteľom voľný pohyb v rámci i mimo VB aj bez vopred potvrdenej pracovnej ponuky a jazykovej skúšky.    

Možnosti získania GTV

GTV v rámci subjektov financujúcich výskum

Výskumná a inovačná rada VB umožňuje získať GTV držiteľom grantov z inštitúcií, ktoré sú uznávané UKRI. Na zozname týchto subjektov je viac ako 80 rôznych organizácií z VB a krajín EÚ a zoznam sa stále rozširuje. Žiadatelia musia byť však buď priamo zamestnancami alebo hosťujúcimi pracovníkmi v jednej z týchto organizácií a musia mať jasnú úlohu na projekte, ktorý získal grant. Žiadatelia nemusia byť len akademickýcmi pracovníkmi, tento typ víz môže získať aj špecializovaní technickí pracovníci

Organizácie, ktoré majú záujem byť medzi schválenými subjektami, môžu požiadať o zaradenie na zoznam prostredníctvom tohto formulára

Marie sklodowska-Curie akcie – vízové požiadavky na výskumníkov prichádzajúcich do Veľkej Británie

Od 1. januára 2021 sa uplatňujú požiadavky vzťahujúce sa na financované projekty z programu H2020 a Horizon Europe. V rámci MSCA akcií je možnosť pre všetkých držiteľov MSCA grantu uchádzať sa o GTV, prípadne o UK Ancestry vízum, pokiaľ je jeden zo starých rodičov držiteľom britského pasu.  

V prípade krátkych pobytov v rámci MSCA, ktoré sú kratšie ako 12 mesiacov je možné sa uchádzať aj víza pre návštevníkov. Všetky informácie ohľadne vízových požiadaviek pre držiteľov MSCA grantov nájdete na stránkach Vedeckej a inovačnej rady Veľkej Británie.