Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vlajkové lode EU pre vedu a výskum – finálna inkluzívna štruktúra oznámená<img style="float: left;" src=fotogaleria/graphene.jpg height=“120″ width=“120″ />

Projekty Grafén a Ľudský mozog sú vlajkovými loďami pre vedu a výskum, ktoré boli ohlásené 16. septembra v  rámci správy Európskej komisie. Každá z  nich predstavuje investíciu 1 miliardy EUR. Sú novými inštrumentmi podpory vedy a inovácií v rámci Horizontu 2020.

Cieľom projektu Grafén je zmena využívania grafénu a súvisiacich vrstvených materiálov nie len v oblastiach základných vied ale aj pre priemyselné a spoločenské účely (v priebehu desiatich rokov). Na druhej strane projekt Ľudský mozog (HBP) je zameraný na vytváranie počítačového modelu mozgu, ktorý by mal byť hotový do roku 2023. Bude mať masívny dopad na oblasti, ako sú neuroveda, neuroinformatika, výpočtová technika a  robotika rovnako aj na nové spôsoby liečby ochorení mozgu.

Viac informácií nájdete tu.