Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vo Viedni sa uskutočnilo cvičenie vzájomného učenia, ktorého súčasťou bolo aj SlovenskoV dňoch 28. a 29. septembra 2023 sa vo Viedni uskutočnil workshop v rámci cvičenia vzájomného učenia (Mutual Learning Exercise) na tému „Implementácia misií EÚ na národnej úrovni“. Stretnutie bolo zamerané na tému „Národné riadiace štruktúry pre vykonávanie misií EÚ“. Počas panelovej diskusie na tému „Správa orientovaná na misie – skúsenosti z praxe“ si vedci a zástupcovia vnútroštátnych správnych orgánov vymenili skúsenosti a poznatky. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva majáka v povodí Dunaja v rámci misie EÚ „Obnovme naše oceány, rieky a jazerá“.

Tieto misie sú novinkou programu Horizont Európa. Realizácia misií EÚ si preto vyžaduje nové formy riadenia a spolupráce, nové prístupy k zapojeniu občanov a významné investície zo strany súkromných aj verejných subjektov. Cvičenie vzájomného učenia sa zameriava na dostupné dôkazy a kolektívne skúsenosti na podporu rozvoja účinných vnútroštátnych rámcov na vykonávanie misií EÚ.

Viac informácií

Zverejnené 12.10.2023, slord