Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vodíkové údolia 2.0 – obnova platformyPartnerstvo pre čistý vodík (Clean Hydrogen Partnership) publikovalo záznam z webinára k spusteniu novej verzie platformy Vodíkové údolia. Podujatie sa konalo 8. mája 2023 v rámci globálnej inovačnej misie „Misia čistý vodík“(Clean Hydrogen Mission). Cieľom je vytvoriť globálnu platformu pre spoluprácu a informácie týkajúce sa veľkých vodíkových projektov (Hydrogen Valleys – H2V).

Čo je vodíkové údolie ?

Mini vodíkové hospodárstvo, ktoré integruje niekoľko stupňov hodnotových reťazcov a rôznych konečných využití so 4 spoločnými charakteristikami: spoločné investície veľkého rozsahu, jasný regionálny rozsah (napr. v okolí hlavného prístavu), široké pokrytie hodnotového reťazca (výroba vodíka, spoločná infraštruktúra), viacero konečných využití – všestrannosť (oceliarsky priemysel, nákladné vozidlá s palivovými článkami).

Pre koho je nová platforma Vodíkové údolia určená ?

Platforma poskytuje komplexný pohľad na najpokročilejšie a najambicióznejšie vodíkové údolia na celom svete s možnosťou analýzy dát. Je určená všetkým súčasným a budúcim developerom vodíkových projektov. Pomôže im získať zmysluplné informácie od skúsených kolegov a podporí vzájomnú spoluprácu.

Kde bol projekt v roku 2021?

Prvá verzia platformy Vodíkové údolia bola zahájená 21 vodíkovými údoliami v Európe. Išlo o prevažne malé až stredné projekty, najmä v oblasti mobility (autobusy).

Výzvy, ktorým čelili v roku 2021 developeri pri rozvoji vodíkových údolí :

 • Financovanie projektov – 73 %,
 • Povolenie a autorizácia – 70 %,
 • Technologická pripravenosť – 65 %,
 • Obchodné zdôvodnenie projektov – 57 %,
 • Regulačné ustanovenia – 49 %.

Najdôležitejšie faktory celkového úspechu pri vývoji vodíkových údolí, ktoré boli zistené:

 • Vývoj obchodného modelu – 76 %,
 •  Zabezpečenie financovania – 67 %,
 •  Politická podpora a podpora – 57 %,
 •  Podnikateľský zámer projektu – 55 %,
 • Rozvoj partnerstiev – 50%.

Aká je súčasnosť ?

Záber obnovenej platformy je v porovnaní so starou verziou omnoho širší. V súčasnosti je vo vývoji viac ako 80 vodíkových údolí v 31 krajinách po celom svete, na Slovenku medzi ne patrí Košice Hydrogen Valley. Väčšina z nich sa nachádza v Európe, avšak viditeľný rozvoj na všetkých medzinárodných trhoch hovorí o nepochybnom globálnom rozsahu. Tri štvrtiny rozpracovaných projektov ešte nedosiahlo konečné investičné rozhodnutie a v 17 % prebieha štúdia uskutočniteľnosti.

Nová verzia platformy obsahuje :

 • štatistiky, ktoré ponúkajú podrobnosti o použitých technológiách, vývoji projektov, finančných aspektoch, ako aj o všeobecných cieľoch a prínosoch projektov;
 • prekážky, ktorým projekty vo fáze prípravy aj financovania čelili;
 • osvedčené postupy ako získať súkromné aj verejné financovanie, ako zabezpečiť záväzky odberu, riadiť technologické riziká alebo spolupracovať so zainteresovanými stranami projektu;
 • správy týkajúce sa platformy Vodíkových údolí a produkciu iných informačných dokumentov;
 • novú členskú zónu, ktorej cieľom je umožniť prepojenie a spoluprácu všetkých zainteresovaných strán s komunitou vodíkových údolí.

Viac informácií :

Zverejnené : 22. 5. 2023, slord