Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vyhlásenie víťazov ceny EÚ RESponsible Island 2020Pri príležitosti Európskych dní výskumu a inovácií, ktoré sa konali v dňoch 23. a 24. júna 2021, vyhlásila Európska komisia víťazov Ceny EÚ RESponsible Island za rok 2020.

Tohtoročný víťaz, dánsky ostrov Ærø, cenu získal za inovatívne riešenia v oblasti energie a za prínos k udržateľnej a klimaticky priaznivej Európe. Ocenenie je spojené s finančnou odmenou vo výške 500 000 EUR zo zdrojov programu Horizont 2020.

Druhú cenu vo výške 250 000 EUR získal ostrov El Hierro, ktorý je súčasťou Kanárskych ostrovov v Španielsku, a tretiu cenu vo výške 100 000 EUR získal ostrov Tilos v Grécku. Títo traja víťazi preukázali významné úspechy v prechode na čistú energiu a zapojení svojich miestnych komunít do transformácie na plne obnoviteľné energetické systémy.

Na ostrovoch žije viac ako 20 miliónov občanov EÚ. Tieto ostrovy majú často vysoké miestne náklady na energiu, ale prechod na obnoviteľné zdroje energie im môže priniesť mnoho výhod, napríklad vytváranie pracovných miest a udržateľný cestovný ruch. Ostrovy sú preto ideálnymi testovacími laboratóriami na vývoj inovatívnych energetických technológií a môžu slúžiť ako modely prechodu na energetiku pre malé komunity vo všeobecnosti.

Súvislosti

Cena RESponsible Island Prize bola vyhlásená v roku 2019 s cieľom oceniť úspechy v oblasti miestnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov na výrobu elektriny, vykurovania, chladenia a dopravy na ostrovoch. Názov ceny odkazuje na kombináciu obnoviteľných zdrojov energie (RES) a zodpovednosť. Víťazi boli vybraní na základe podielu obnoviteľnej energie vyrobenej inovatívnymi energetickými technológiami, environmentálnej a sociálno-ekonomickej udržateľnosti a vplyvu, zapojenia občanov a komunít, ako aj opakovateľnosti riešenia.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať na tomto odkaze.

Viac informácií:

Zverejnené 16.7.2021, slord