Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vyjadrite sa k budúcim prioritám EU4HealthEurópska komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k budúcim prioritám, smerovaniu a potrebám programu EU4Health. Výsledky konzultácie pomôžu formovať pracovný program na rok 2025, ako aj širšie strategické smerovanie EÚ v oblasti verejného zdravia.

Zapojenie organizácií zastupujúcich pacientov, občiansku spoločnosť, zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumných pracovníkov, akademickú obec, odborné siete a podniky má zásadný význam pre informovanie o nadchádzajúcom ročnom pracovnom programe na rok 2025 a pre formovanie strategického smerovania EÚ v oblasti verejného zdravia. Zozbieraná spätná väzba prispeje nielen k vypracovaniu konzultačnej správy, ale bude tiež súčasťou diskusií na konferencii zainteresovaných strán EU4Health, ktorá sa uskutoční 19. júna 2024.

Konzultácie sú otvorené do 10. júna 2024.

 

Viac informácií
EU4Health consultation

 

Zverejnené 29.04.2024, slord