Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vypočutie kandidátky na komisárku pre vedu, inovácie a vzdelávanie Iliany Ivanovej v EPV utorok 5.9. sa uskutočnilo vypočutie aktuálnej bulharskej zástupkyne v Európskom dvore audítorov, Iliany Ivanovej, pred zlúčeným výborom ITRE a CULT Európskeho parlamentu. Cieľom vypočutia posúdenie pripravenosti tejto komisárskej kandidátky na prevzatie rozsiahleho portfólia, ktoré zahŕňa inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Ivanová bola navrhnutá na túto pozíciu bulharskou vládou po tom ako sa predchádzajúca bulharská komisárka, Mariya Gabriel, vrátila a domácu politickú scénu. Plénum Európskeho parlamentu bude o jej kandidatúre hlasovať počas budúco týždňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

Zhrnutie vypočutia

Ešte pred samotným vypočutím Ivanová odpovedala na písomné otázky poslancov EP v tomto verejne dostupnom dokumente. Napriek tomu, že v prípade zvolenia bude komisárka v úrade len necelý rok, tak mnoho otázok poslancov EP sa dotýkalo strategických a dlhodobých aspektov rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie. V odpovedi na otázky poslancov Európskeho parlamentu o svojich ambíciách v oblasti európskeho výskumu, inovácií a vzdelávania Ivanová za hlavné priority označila zachovanie rozpočtu na výskum a inovácie, zjednodušenie výskumného programu Horizont Európa v hodnote 95,5 miliardy EUR a odstránenie inovačných rozdielov medzi východom a západom. V oblasti zjednodušovania programu sa plánuje venovať najmä väčšiemu zavádzaniu paušálneho financovania a zjednodušených jednotkových a personálnych nákladov vo všetkých častiach programu HE. V otázke financií sa chce zamerať na prilákanie súkromných zdrojov a prehlbovanie synergií s ostatnými európskymi a národnými programami. V otázke rozdielov medzi východom a západom Ivanová konkrétne spomenula najmä schému Hop-on, ktorej lepšie využívanie sa bude snažiť podporovať a venovala sa aj myšlienke lepšieho prepojenia centier excelentnosti s univerzitnými alianciami.

Očakávania vedecko-inovačnej komunity

  • Otvorenie diskusie o budúcnosti rámcových programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií;
  • Lepšie hodnotenie rôznych opatrení Wideningu s cieľom určiť, či účinne dosahujú zamýšľané ciele;
  • Zameranie sa na konsolidáciu toho, čo už existuje, aby sa zabezpečil pevný základ riadenia, ktorý poskytne novému komisárke/ovi dobrý východiskový bod do nového volebného obdobia;
  • Zosúladenie globálneho výskumu a inovácii s myšlienkou európskej strategickej autonómie;
  • Zaujatie jasného postoja, že výskum, inovácie a vzdelávanie sú základnými európskymi hodnotami a nie len lievikom pre ekologické a digitálne premeny;
  • Zabránenie únikom informácií, ktoré niektorým umožňujú skorý prístup k pracovným programom HE;
  • Nadviazanie na výsledky pilotného projektu slepého hodnotenia;
  • Pokračovanie v podpore ukrajinských výskumníkov a inovačného ekosystému.

Viac informácií:

Zverejnené 6.9.2023, slord