Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výročná správa JRC za rok 2020Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) vydalo dňa 29. júla 2021 svoju výročnú správu za rok 2020. Správa poukazuje na to, ako sa JRC zmobilizovalo na riešenie v tom čase vznikajúcej pandémie COVID-19 a ako sa jeho úloha vyvíjala v priebehu roka.

Poskytuje tiež prehľad o tom, ako organizácia bežne podporuje politické priority Komisie, aké sú hlavné prúdy činností a aké boli hlavné úspechy JRC v priebehu roka.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tejto výročnej správe sa uvádza, ako JRC podporovalo širokú škálu politických priorít s cieľom pomôcť dosiahnuť konkurencieschopnejšiu, spravodlivejšiu, udržateľnejšiu a vplyvnejšiu Európu.

Správu si môžete stiahnuť tu.

Zverejnené 11.8.2021, slord