Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výročná správa o verejno-verejných partnerstvách za rok 2020Projekt ERA-LEARN zverejnil výročnú správu o partnerstvách v rámci verejného sektora, zvané aj verejno-verejné partnerstvá (Public-Public Partnerships, P2P) za rok 2020.

Šiesta výročná správa o verejných partnerstvách poskytuje aktualizovaný obraz o rozvíjajúcom sa prostredí P2P a zdôrazňuje príklady dobrej praxe a úspechy sietí v roku 2020, ktoré sa snažili riešiť konkrétne výzvy počas náročného roka a v jednotnejšom duchu vytvárať širší vplyv v rámci komunity.

Správa sa začína krátkym prehľadom práce ERA-LEARN počas roka 2020 a náhľadom na súčasnú situáciu v oblasti európskych partnerstiev v rámci programu Horizon Europe. Poskytuje taktiež aktuálne informácie týkajúce sa rozvíjajúceho sa prostredia P2P v súvislosti s výzvami, vyčlenenými rozpočtami a nadnárodnými projektmi.

Správa zahŕňa opis niektorých najdôležitejších udalostí roku 2020 vo všetkých typoch sietí, prehľad budúcich plánovaných činností, zhrnutie rozvíjajúcej sa série správ o krajinách, ktoré vypracovala sieť ERA-LEARN, prehľad výsledkov spoločnej práce so Skupinou na vysokej úrovni pre spoločné plánovanie (GPC), ktorá bola zameraná na vplyv procesu spoločného plánovania na vnútroštátnej úrovni a výsledky prieskumu o vplyve COVID-19 na P2P.

Viac informácií:

Zverejnené 21.7.2021, slord