Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výročná správa za rok 2021 ukazuje vyššiu mieru úspešnosti v programe Horizont EurópaProgram Horizont Európa vykazuje vyššiu mieru úspešnosti ako jeho predchodca, Horizont 2020 (2014-2020). Vyplýva to z „Výročnej správy Komisie o činnostiach Európskej únie v oblasti výskumu a technologického rozvoja a monitorovaní programu Horizont Európa a Horizont 2020 v roku 2021„.

Hlavné zistenie výročnej správy za rok 2021

V roku 2021 je úspešnosť žiadostí v programe Horizont Európa 17,3 %. To je podstatne viac ako 11,9% úspešnosť v rámci programu Horizont 2020. Po roku a pol sedemročného programu sa to považuje za pozitívny prvý signál, podľa viacerých odborníkov je však zvýšenie miery úspešnosti v prvých rokoch programu potrebné brať s istou rezervou.

Tento rozdiel v úspešnosti môže vysvetľovať absencia zapojenia Spojeného kráľovstva a Švajčiarska ako asociovaných krajín programu. Koniec koncov, tieto krajiny zvyčajne dosahovali dobré výsledky v programe Horizont 2020, a tým aj výrazný podiel na výške príspevku.

Porovnanie výsledkov medzi programami je náročné, pretože štruktúra programu je odlišná a miera úspešnosti býva vysoká na začiatku väčšiny rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie. Pre ilustráciu, v prvých 100 výzvach programu Horizont 2020 sa miera úspešnosti pohybovala okolo 14%, ale neskôr klesla na dnes uvádzaných 11,9%.

Menej úspešné krajiny napredujú

15 krajín EÚ (vrátane SR), ktoré získali najmenej peňazí z programu Horizont 2020 (tzv. Widening krajiny), si v rámci programu Horizont Európa vedie o niečo lepšie. Ich úspešnosť za rok 2021 je 13,6%, čo je (oproti rozdielu v minulosti) bližšie k celkovému priemeru členských štátov 14,2%. Dostávajú tiež 8,7% finančných prostriedkov, zatiaľ čo v programe Horizont 2020 bol tento podiel nižší ako 6%.

Je príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či nové opatrenia na zvýšenie účasti Widening krajín fungujú, ale Európska komisia vyjadruje opatrný optimizmus.

Ďalšie dôležité čísla

Komisia spustila v roku 2021 23 nových európskych partnerstiev a päť misií. Okrem toho bolo v roku 2021 vyhlásených viac ako sto výziev. V rámci 1. piliera, ktorý sa zameriava na excelentný výskum, bolo vyhlásených 22 výziev (3 miliardy EUR). V rámci 2. piliera, ktorý sa zameriava na globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, bolo vyhlásených 68 výziev (5,6 miliardy EUR). V rámci 3. piliera, zameraného na inovácie, to bolo 22 výziev (1,6 miliardy EUR), a oblasť rozširovania účasti (Widening) celkovo deväť výziev (266 miliónov EUR). Do konca roka 2021 bolo úplne uzavretých a vyhodnotených 64 zo všetkých výziev.

Ukazuje sa tiež, že vysokoškolské inštitúcie dostávajú 37% a výskumné organizácie 24% z celkového prideleného rozpočtu.

Viac informácií:

Zverejnené 11.8.2022, slord