Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výskum a inovácie prispievajú k REPOwerEU plánuEurópska komisia 18. mája 2022 predstavila plán REPowerEU, ktorého cieľom je rýchlo znížiť závislosť od ruských fosílnych palív a urýchliť ekologický prechod.

Činnosti v oblasti výskumu a inovácií prispievajú k urýchleniu prechodu na čistú energiu v záujme cenovo dostupnejšej, bezpečnejšej a udržateľnejšej energie do roku 2030 v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

V súčasnosti je na trh pripravená len polovica technológií potrebných na dosiahnutie úplnej dekarbonizácie.

Činnosti v oblasti výskumu a inovácií podporia nové a existujúce technologické riešenia, aby boli pripravené na trh, najmä v prípade zeleného vodíka a solárnej energie.

Hlavné príspevky výskumu a inovácií k cieľom projektu REPowerEU sú tieto:

  • Dodatočných 200 miliónov EUR na zdvojnásobenie vodíkových údolí v EÚ;
  • Vypracovanie spoločného strategického programu výskumu a inovácií v oblasti solárnej energie v rámci Európskeho výskumného priestoru;
  • Podpora hlavnej iniciatívy v oblasti solárnej energie v rámci budúceho pracovného programu Horizont Európa;
  • Podpora piliera výskumu a inovácií v navrhovanej EU Solar Photovoltaics Industry Alliance;
  • Implementácia spoločného strategického programu výskumu a inovácií v oblasti ekologického vodíka v rámci Európskeho výskumného priestoru;
  • Realizácia úspor energie v budovách prostredníctvom EU Cities Mission.

Viac informácií:

Zverejnené 24.5.2022, slord