Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výskum a inovácie v centre taxonómie EÚDňa 21. apríla 2021 prijala Európska komisia kritériá taxonómie EÚ, vďaka ktorým sa hospodárske činnosti kvalifikujú na kľúčového prispievateľa k naplneniu cieľov Európskej zelenej dohody. Významne tak budú prispievať k zmierneniu zmeny klímy a k prispôsobeniu sa zmene klímy s ohľadom na rešpekt voči životnému prostrediu. Tento fakt ovplyvní aj výskum a inovácie a  obom oblastiam prinesie dôležité výhody.

Vedecké poznatky sú jadrom kritérií taxonómie EÚ a stavajú vedeckú a výskumnú komunitu do kľúčovej pozície, vďaka ktorej sa môže ešte viac posilniť ambicióznosť, robustnosť a nestrannosť taxonómie EÚ.

Výskum a inovácie budú tiež hrať dôležitú úlohu pri udržiavaní aktualizovaných kritérií taxonómie EÚ v súlade s dlhodobými cieľmi Európskej zelenej dohody, ktorá transformuje EÚ na konkurencieschopné hospodárstvo s efektívnym využívaním zdrojov. Okrem toho boli výskum a inovácie označené za neoddeliteľnú súčasť taxonómie EÚ. Ako „podporná činnosť“ majú schopnosť zlepšovať výkon inej hospodárskej činnosti prostredníctvom technológií, výrobkov alebo služieb, ktoré poskytuje.

Celý článok si môžete prečítať tu.

Viac informácií:

Zverejnené 27.4.2021, slord