Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výsledky dotazníka zameraného na mobilitné štipendiá MSCAVo februári 2021 boli zverejnené výsledky prieskumu realizovaného v rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) zameraného na mobilitné štipendiá MSCA. Na dokončenie rozsiahleho prieskumu bolo pozvaných viac ako 28 000 účastníkov MSCA, ktorí ukončili štipendiá v rámci programu Horizont 2020. Do konca januára 2021 bolo prijatých celkovo 13 728 odpovedí, čo tvorí takmer 50% účastníkov.

Cieľom prieskumu bolo získať spätnú väzbu o kľúčových aspektoch MSCA štipendií. Predovšetkým išlo o integráciu v hostiteľskej inštitúcii, vplyv štipendia na rozvoj zručností, ako aj kariéru a zamestnateľnosť. Konkrétne bolo 58.3% respondentov štipendistami v rámci výmenných pobytov (RISE), 26.9% z nich v rámci inovatívnych výskumných sietí (ITN), 7.5% absolvovalo individuálny vedecko-výskumný pobyt pre skúsených výskumných pracovníkov (IF) and 7.3% absolvovalo mobilitu v rámci regionálnych, národných medzinárodných spolufinancovaných programoch (COFUND). Viac informácií o rôznych typoch schém v rámci programu Horizont 2020 nájdete tu.

Výsledky ukazujú, že väčšina štipendistov MSCA je veľmi spokojná a verí, že ich očakávania boli splnené. Väčšina z účastníkov sa cítila dobre integrovaná do svojich hostiteľských inštitúcií a súhlasila s tým, že malo štipendium pozitívny vplyv na ich osobný a profesionálny rozvoj. Ukazuje sa však tiež, že najmä účinný dohľad je jednou z oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie.

Úplné výsledky dotazníka nájdete v zverejnenej publikácii tu.