Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výsledky pilotnej výzvy EIT HEI na budovanie inovačných kapacít vo VŠ vzdelávaníEurópsky inovačný a technologický inštitút (EIT) vyhodnotil pilotnú výzvu EIT HEI – Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, v rámci ktorej podporí 23 víťazných konzorcií v celkovej výške 27,5 milióna EUR. V projektoch participuje 135 vysokých škôl a 140 neakademických organizácií (podniky, výskumné centrá, verejné inštitúcie a združenia) z 32 krajín, ktorým sa tak podarilo získať prístup do inovačného ekosystému EIT.

Do pilotnej výzvy, ktorá mala uzávierku v máji 2021, sa prihlásilo 64 konzorcií zastupujúcich takmer 750 organizácií z celej Európy. Slovenské inštitúcie majú zastúpenie v troch schválených projektoch: Univerzita Komenského v Bratislave v projekte Idea to Impact, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v projekte InnoChange: Driving Change and Capacity Building Towards Innovative Entrepreneurial UniversitiesG-Force, s. r. o. v projekte CloudEARTHinnovation.

Každý vybraný pilotný projekt mohol získať finančnú podporu v maximálnej výške 1,2 milióna EUR. Projekty sa zameriavajú na posilnenie partnerstiev medzi vysokými školami, výskumnými pracoviskami a priemyslom, na rozvoj inovácií a služieb na podporu podnikania a na zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností. V rámci projektov sa predpokladá vypracovanie akčných plánov, ktoré zlepšia podnikateľské a inovačné kapacity univerzít na inštitucionálnej úrovni.

Vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie návrhov sa očakáva na konci roku 2021 pre projekty, ktoré sa majú začať v roku 2022.

Bližšie informácie o iniciatíve a schválených projektoch

Zdroj: EIT, 15.7.2021, mob