Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva EIT Food RIS Consumer Engagement LabsEIT Food oznámil iniciatívu pre konzorciá zapojiť sa do Consumer Engagement Labs, významnej iniciatívy zameranej na spolutvorbu inovatívnych potravinárskych výrobkov. Táto iniciatíva je súčasťou EIT Food RIS Consumer Engagement Labs, ktorá je najväčšou iniciatívou v oblasti spolutvorby potravín v Európe.

Do programu sa môžu prihlásiť konzorciá pozostávajúce z dvoch organizácií pôsobiacich v tej istej krajine, konkrétne vedecké organizácie a výrobcovia potravín. Medzi oprávnené krajiny patria  štáty Wideningu (vrátane Slovenska), pridružené krajiny programu Horizont Európa a najvzdialenejšie regióny (časti Francúzska, Portugalska a Španielska).

Laboratóriá sa zameriavajú na spoločenské výzvy súvisiace s cielenou výživou a diverzifikáciou bielkovín, riešením obezity dospelých a neprenosných ochorení súvisiacich s potravinami. Cieľom je zorganizovať workshopy spolutvorby, na ktorých budú skupiny spotrebiteľov spolupracovať so spoločnosťami na vývoji viac ako 20 inovatívnych potravinových výrobkov.

Žiadosti prejdú kontrolou a hodnotením externých a interných hodnotiteľov. Cieľom iniciatívy je podporiť až šesť konzorcií v roku 2024, pričom každé konzorcium bude realizovať jeden proces spolutvorby.

Realizujúci účastníci dostanú dotáciu na financovanie svojich nákladov. Vedecké organizácie môžu získať maximálne 18 750 EUR a potravinárske spoločnosti 12 500 EUR. Medzi hlavné povinnosti patrí organizácia a realizácia spotrebiteľských stretnutí, výber a komunikácia so spotrebiteľmi, zabezpečenie súladu s GDPR a predkladanie podrobných správ o projekte.

Od potravinárskych spoločností sa tiež vyžaduje, aby do roku 2025 uviedli na trh nový výrobok navrhnutý na základe výsledkov laboratórií, ktorého zdokumentovaný predaj dosiahne aspoň 10 tis. EUR. Musia sa tiež zapojiť do komunikácie s médiami a zúčastniť sa na hodnotiacich zasadnutiach.

Uzávierka prihlášok je stanovená na 12. februára 2024 o 11:00 hod. stredoeurópskeho času. Prihlášky sa musia podať elektronicky v angličtine s použitím poskytnutej šablóny na adresu magdalena.zatorska@uw.edu.pl. V predmete správy by malo byť uvedené „Consumer Engagement Labs Application 2024„.

Viac informácií

Zverejnené 11.1.2024, slord