Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva EIT Manufacturing RIS Leaders 2023LEADERS – Women Innovators in Manufacturing in EIT Regional Innovation Scheme (RIS) je súťaž, ktorá oceňuje inovátorky stojace za riešeniami, ktoré adresujú výzvy súvisiace s výrobou.

Cena je udeľovaná inovátorkám so sídlom v krajinách oprávnených na účasť na EIT RIS (vrátane Slovenska ako členského štátu EÚ), ktoré významne ovplyvnili inovačný ekosystém premenou nápadov na nové a pokročilé produkty a/alebo služby v prospech ľudí a planéty. Touto cenou sa EIT Manufacturing snaží zvýšiť povedomie o potrebe väčšieho počtu inovátoriek vo výrobe a vytvoriť vzory pre dievčatá a ženy na celom svete.

Dňa 9. júna 2023 o 12:00 sa uskutoční online informačný deň, ktorý poskytne informácie o tejto výzve ako aj o ďalších príležitostiach pre ženy vo výrobnom sektore.

V prvom kole predkladania návrhov absolvuje online pitch školenie až do 60 oprávnených žiadateliek. Po druhom kole prihlasovania bude 6 najlepších žiadateliek pozvaných na slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom budú verejne vyhlásené 3 víťazky, ktoré dostanú ceny v hodnote:

 • 10 000 EUR
 • 7 500 EUR
 • 5 000 EUR

Podmienky súťaže

Súťaž je otvorená pre podávanie návrhov od inovátoriek (t.j. odborníčok, výskumníčok, podnikateľiek atď.), ktoré majú občianstvo v niektorej z oprávnených krajín a zohrávajú vedúcu úlohu pri vývoji riešení, ktoré spadajú do jednej z nasledujúcich hlavných oblastí EIT Manufacturing:

 • Flexibilné výrobné systémy pre konkurencieschopnú výrobu;
 • Systémy s nízkou environmentálnou stopou a obehové hospodárstvo pre zelenú výrobu;
 • Digitálne a kooperatívne riešenia pre inovatívne výrobné ekosystémy;
 • Spolupráca človeka a stroja pre sociálne udržateľnú výrobu.

Dôležité termíny:

 • 1. fáza:
  • Otvorenie výzvy: 19. mája 2023, 10:00
  • Uzávierka výzvy: 18. júla 2023, 23:59
  • Online Informačný deň k výzve: 9. júna 2023, 12:00
  • Kontrola oprávnenosti a prípustnosti: do 24. júla 2023

  • Online pitch školenie pre oprávnené žiadateľky: začiatok septembra 2023

 • 2. fáza
  • Online prezentovanie: polovica septembra 2023
  • Vyhodnotenie úplných návrhov: do 9. októbra 2023
  • Oznámenie výsledkov: do 24. októbra 2023

  • Slávnostné odovzdávanie cien: november 2023, v Bruseli pri príležitosti summitu EIT Manufacturing

Viac informácií:

The EIT Manufacturing RIS LEADERS 2023 Call is NOW open for submissions!

Zverejnené 7.6.2023, slord