Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva ERC Starting Grants 2021: viac ako 4 000 podaných žiadostí



Európska rada pre výskum (European Research Council, ERC) zverejnila predbežné údaje o návrhoch predložených vo výzve ERC Starting Grants 2021, ktorá bola uzavretá 12. apríla 2021.

Tento rok ERC prijala 4 056 žiadostí o ERC Starting Grants, ktoré sú určené na podporu vynikajúcich mladých vedcov akejkoľvek národnosti, ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy.

V porovnaní s predchádzajúcou výzvou Starting Grants ide o nárast v počte podaných žiadostí o 24%.

Najviac žiadostí bolo podaných v oblasti fyzikálnych a technických vied (1 754 žiadostí, 43,2%), ďalej spoločenských a humanitných vied (1 185 žiadostí, 29,2%) a biologických vied (1 117 žiadostí, 27,5%). V predchádzajúcej výzve Starting Grants predložili vedkyne-ženy 38% návrhov, zatiaľ čo v aktuálnej výzve Starting Grants 2021 predložili vedkyne-ženy 40% návrhov.

Vedecká rada ERC v pracovnom programe ERC vyčlenila 619 miliónov EUR na odhadovaných 413 Starting Grants v roku 2021. ERC teraz začína s hodnotením návrhov. Oznámenie projektov vybraných na financovanie je naplánované na koniec roku 2021.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 23.4.2021, slord