Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva European Green Deal call: 72 projektov získa 1 miliardu EUR na posilnenie zeleného hospodárstva EÚThe European Green Deal Call - Enterprise Europe Brussels

Po vyhodnotení výzvy European Green Deal call vybrala Európska komisia 72 výskumných a inovačných projektov, ktoré získajú prostriedky z programu Horizont 2020. Tieto projekty majú prispieť k reakcii EÚ na klimatickú krízu a pomôcť chrániť jedinečné európske ekosystémy a biodiverzitu.

Do 72 vybraných návrhov je zapojených takmer 1 800 účastníkov z výskumnej obce, verejného a súkromného sektora a organizácií občianskej spoločnosti. Očakáva sa, že granty budú podpísané do septembra 2021 po fáze overovania a prípravy dohody o grante.

Očakáva sa, že 72 vybraných projektov prinesie hmatateľné a viditeľné riešenia v nasledujúcich oblastiach európskej zelenej dohody:

  • Zvyšovanie klimatických ambícií;
  • Čistá, cenovo dostupná a bezpečná energia;
  • Priemysel pre čisté a obehové hospodárstvo;
  • Budovy efektívne využívajúce energiu a zdroje;
  • Udržateľná a inteligentná mobilita;
  • Biodiverzita a ekosystémy;
  • Nulové znečistenie, prostredie bez toxických látok.

Súvislosti

Výzva vo výške 1 miliardy EUR, financovaná v rámci programu Horizont 2020, bola vyhlásená 17. septembra 2020. Do termínu na predloženie návrhov 26. januára 2021 Európska komisia dostala 1550 oprávnených návrhov, čo je bezprecedentná odpoveď zo strany výskumnej komunity a súkromnej sféry. Tieto návrhy hodnotilo takmer 800 externých odborníkov s vysokou úrovňou odbornosti a znalostí v oblastiach výzvy.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 7.6.2021, slord