Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva EurostarsProgram Eurostars, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Európskeho partnerstva pre inovatívne MSP, známym aj pod názvom EUREKA, a je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Horizont Európa, otvorí 12.1. výzvu na predkladanie projektov. Tento finančný nástroj je určený na podporu inovatívnych MSP a ich partnerov vrátane veľkých spoločností, univerzít, výskumných organizácií a ďalších subjektov prostredníctvom financovania projektov medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v rôznych oblastiach.

Program má momentálne 22% úspešnosť prihlášok. Päť najlepšie hodnotených projektov z minulej výzvy sa týka výskumu materiálov na skladovanie a distribúciu vodíka, liečby demencie, patogénov v morskej vode, antimikrobiálneho spreja pre pacientov po operácii a porúch chôdze u pacientov so stratou zmyslov.

Slovenský financujúci orgán, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, financuje náklady na výskum a vývoj pre MSP, univerzity a výskumné organizácie, ktoré sa zúčastňujú na programe Eurostars. 

Ministerstvo hradí až 50 % nákladov na projekt vo forme grantov pre MSP, univerzity a výskumné organizácie. Ak je vo Vašom konzorciu (druhý) slovenský MSP alebo výskumná organizácia, môžu mikropodniky získať ďalších 20 % projektových nákladov, malé podniky ďalších 15 % a stredné podniky ďalších 10 %.  

Maximálna výška financovania je grant vo výške 450 000 eur na projekt.

Na vypracovanie úspešnej prihlášky do programu Eurostars musia uchádzači splniť tieto podmienky:

  • Projektové konzorcium vedie inovatívny MSP z krajiny zapojenej do programu Eurostars;
  • Projektové konzorcium tvoria najmenej dva subjekty, ktoré sú navzájom nezávislé;
  • Projektové konzorcium tvoria subjekty z najmenej dvoch krajín Eurostars, pričom aspoň jedna organizácia pochádza z krajiny EÚ alebo asociovanej krajiny programu Horizont Európa;
  • Rozpočet MSP zo zúčastnených krajín (bez akýchkoľvek subdodávok) predstavuje najmenej 50 % celkových nákladov na projekt;
  • Žiadny jednotlivý účastník alebo krajina nezodpovedá za viac ako 70 % rozpočtu projektu;
  • Projekt trvá najviac 36 mesiacov;
  • Projekt je zameraný výlučne na civilné aplikácie.

Ak hľadáte partnerov na spoluprácu na projekte ohľadom udržateľnosti, môžete ich nájsť pomocou platformy B2Match.

Informačný webinár o výzve Eurostars sa uskutoční 11.1.2024 o 10:30.

Prihlasovanie je otvorené do 14.3.2024.

Viac informácií

Zverejnené 10.1.2024, slord