Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva Innowwide na otestovanie produktov a inovácií na zahraničných trhochInovatívne malé a stredné podniky smerujúce na medzinárodné trhy majú jedinečnú príležitosť. Od 25. júla do 17. októbra 2023 vyhlasuje program Innowwide, financovaný Európskou úniou v rámci Európskeho partnerstva pre inovatívne malé a stredné podniky, výzvu na predkladanie projektov na posúdenie realizovateľnosti inovácií a produktov na zahraničných trhoch.

Program Innowwide ponúka podrobné trhové dáta, ktoré presahujú rámec bežných trhových štúdií, výberu predajných kanálov a podpory exportu. Týmto spôsobom sa znižuje riziko komercializácie tým, že sa podporujú projekty trhovej realizovateľnosti a vytvárajú sa priaznivé podmienky na zvýšenie prijatia inovatívnych riešení na zahraničných trhoch.

Projekt by mal obsahovať:

  • Cieľovú krajinu na vývoj a overenie inovatívneho podnikateľského riešenia v spolupráci s miestnymi partnermi;
  • Vývoj produktu (alebo procesu, služby) s miestnym partnerom v cieľovej krajine;
  • Identifikáciu a posúdenie kľúčových technických a trhových podmienok v cieľovej krajine, ktoré môžu ovplyvniť nasadenie danej inovácie/produktu;
  • Minimálne celkové náklady na projekt v hodnote 86 000 eur s maximálnou mierou financovania 70% z pevne stanovenej sumy 60 000 eur.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 4.10.2022, slord