Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine



Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine
Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine. Zdroj: https://www.sav.sk

V rámci pomoci pre Ukrajinu spustil Úrad vlády SR výzvu pre univerzity a výskumné inštitúcie v sume 15-miliónov EUR. Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Okrem ukrajinských vedcov a vedkýň môže ísť v menšej miere aj o výskumníkov z Ruska, Bieloruska a Moldavska.

O finančnú podporu sa hlási univerzita alebo výskumná inštitúcia, ktorá v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijala či prijme výskumného pracovníka. Financie sú dostupné pre výskumníkov v rôznych fázach kariéry:  

  • študentov doktorandského štúdia, 
  • postdoktorandov, 
  • výskumných pracovníkov, 
  • vedúcich výskumných pracovníkov vrátane vysokoškolských učiteľov.  

Počet žiadostí výskumnej inštitúcie je neobmedzený. 

Príspevok pokryje mzdové náklady, príspevok na výskum a nepriame výdavky, ktoré vznikajú prijímacej inštitúcii. Finančná podpora sa môže vyplácať až po obdobie 36 mesiacov. Pre doktorandských študentov je to 48 mesiacov. 

Výzva je otvorená od 19. mája 2022 až do vyčerpania prostriedkov, najneskôr však do 31. decembra 2022.

Všetky podklady sú dostupné na stránke Úradu vlády SR.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 20. 5. 2022, autor: rpa