Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na predkladanie návrhov na školenia v rámci iniciatívy EIT Deep Tech TalentIniciatíva EIT Deep Tech Talent otvorila výzvu na predkladanie návrhov na odbornú prípravu pre organizácie, ktoré chcú vytvárať nové kurzy, školenia a programy pre rozvoj zručností s cieľom vyškoliť ľudí v oblasti deep tech.

Návrhy by mali byť zamerané na rozvoj terciárnej odbornej prípravy, pričom ich adresátmi by mali byť študenti a pedagógovia na univerzitách, záujemcovia o odbornú prípravu a odborníci, ktorí chcú ďalej rozvíjať svoje zručnosti.

Prostredníctvom tejto výzvy bude iniciatíva financovať až 20 projektov, ktoré sa zaviažu priekopnícky rozvíjať budúcnosť vzdelávania a rozvoja zručností v oblasti hlbokých technológií v celej Európe. Medzi úspešné návrhy bude rozdelená celková suma až do výšky 2 miliónov EUR.

Výzva je otvorená pre rôzne subjekty vrátane vzdelávacích inštitúcií, neziskových organizácií, začínajúcich podnikov a spoločností. Návrhy však musia zahŕňať konzorcium najmenej dvoch subjektov.

Kľúčové dátumy

  • Call Q&A session: 10. jún 2024, 14:30
  • Termín na predkladanie návrhov: 20. jún 2024, 17:00
  • Oznámenie výsledkov hodnotenia všetkým žiadateľom: polovica augusta 2024
  • Oficiálne oznámenie a dátum začatia realizácie projektov: september 2024

 

Viac informácií

EIT Deep Tech Talent Initiative Call for Training Proposals

Zverejnené 16.04.2024, slord