Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na predkladanie projektovProjekt IMPETUS vyhlásil dve nové výzvy na predkladanie projektov občianskej vedy:

  • IMPETUS Akcelerátor (10.01. – 14.03.2024 12:00)
  • Cena EÚ za občiansku vedu (10.01. – 11.03.2024 23:59)

1. Akcelerátor IMPETUS ponúka finančnú podporu 10 až 20 tisíc eur, mentoring a školenia, ktoré pomôžu posunúť projekty občianskej vedy alebo sľubné nápady na ďalšiu úroveň v oblastiach:

  • udržateľného životného štýlu;
  • spravodlivosti a rovnosti;
  • občianskej vedy s komunitou a pre komunitu;

2. O Cenu EÚ za občiansku vedu sa môžu uchádzať iniciatívy pôsobiace v rámci širokého spektra vedeckých a spoločenských aktivít, ktoré zapájajú občanov a ktorých cieľom je dosiahnuť vedecký pokrok a spoločenský prínos, podporiť komunity a podporiť otvorenú a inkluzívnu občiansku spoločnosť. Cena pozostáva z troch ocenení:

  • Hlavná cena vo výške 60 tisíc eur,
  • Dve ďalšie ceny vo výške 20 tisíc eur.

Do oboch iniciatív sú pozvané prebiehajúce aj ukončené projekty!

Viac informácií o oboch výzvach a postupe podávania žiadostí: https://impetus4cs.eu/opencall/

–          EU Citizen Science Prize: https://ars.electronica.art/citizenscience/en/opencall/

–          IMPETUS Accelerator: https://impetus4cs.eu/accelerator/