Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na predkladanie žiadostí o ocenenie najlepších prác z obranného výskumuSúťaž EDA Research, Technology, and Innovation Papers Award 2024 prebieha už druhý rok a zameriava sa na inovatívne technológie, procesy a aplikácie pre budúce obranné kapacity. Prihlášky je možné podávať do 29. marca 2024. Ocenenia budú následne odovzdané v júni na veľtrhu Eurosatory v Paríži, pričom každý laureát dostane 4 000 EUR.

Tento rok sa príspevky majú týkať témy „Inovatívne technológie, procesy a aplikácie pre posilnenie budúcich obranných spôsobilostí„. Víťazné príspevky budú obsahovať nápady, ktoré by v prípade realizácie v období do roku 2035 prispeli k posilneniu konkrétnych obranných spôsobilostí EÚ. Príspevky sa budú posudzovať na základe ich kvality a vplyvu, pričom osobitný dôraz sa bude klásť na technológie a inovácie, ktoré pomôžu pokryť obranné potreby a nedostatky Európskej únie.

Cieľom súťaže je propagovať a podporovať prácu začínajúcich výskumných pracovníkov predstavením ich práce obrannej komunite, stimulovať zapojenie inovátorov s cieľom rozšíriť ich prístup k novému a potenciálne prevratnému výskumu a identifikovať oblasti, v ktorých sú potrebné ďalšie investície na riešenie budúcich potrieb obranných spôsobilostí.

Viac informácií

European Defence Agency (EDA)