Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na predloženie návrhov k prvému vydaniu terminológie a taxonómie pre umelú inteligenciu



Rada pre obchod a technológie EÚ – USA (TTC) zverejnila výzvu na predloženie návrhov k prvému vydaniu terminológie a taxonómie pre umelú inteligenciu pracovnej skupiny WG1. Táto iniciatíva je súčasťou väčšieho úsilia o pokrok v spoločnom pláne pre umelú inteligenciu, ktorý bol preskúmaný a aktualizovaný počas štvrtého ministerského zasadnutia v máji 2023. Práca TTC zahŕňa spustenie troch expertných skupín, ktoré sa zamerajú na definovanie terminológie a taxonómie umelej inteligencie, vývoj noriem a nástrojov pre dôveryhodnú umelú inteligenciu a riadenie rizík a stanovenie metód monitorovania a merania rizík umelej inteligencie.

V nadväznosti na AI Roadmap, ktorá obsahuje návrhy konkrétnych činností zameraných na zosúladenie prístupov EÚ a USA k umelej inteligencii založených na rizikách, skupina expertov pripravila prvý návrh terminológie a taxonómie umelej inteligencie. Celkovo bolo identifikovaných 65 termínov, ktoré boli čerpané z kľúčových dokumentov a zdrojov z EÚ aj USA.

Cieľom tohto spoločného úsilia je zefektívniť a synchronizovať chápanie umelej inteligencie v oboch regiónoch a podporiť medzinárodný rámec pre rozvoj a riadenie umelej inteligencie. Príspevok verejnosti k daným definíciám bude mať zásadný význam pre spresnenie definícií a zabezpečenie toho, aby presne odrážali súčasný stav a budúce smerovanie technológie umelej inteligencie.

Vyjadrenie názoru je možné do 24. novembra 2023.

Viac informácií

Zverejnené 16.11.2023, slord