Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva pre deep tech startupy vedené ženamiV snahe prekonať prekážky, ktorým čelia ženy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a s cieľom zlepšiť rovnosť v podnikaní v oblasti deep tech technológií prichádza projekt EmpoWOMEN s novou výzvou.

Do 8. marca sa môžu hlásiť deep tech startupy zapojené do vývoja pokročilých a prevratných technológií v súlade s reguláciami EÚ, ktoré vedú ženy (t.j. aspoň jedna žena v postavení spoluzakladateľky, členky hlavného manažérskeho tímu alebo v predstavenstve), pričom sa očakáva, že ženy budú mať významný podiel na majetkovom vlastníctve tohto startupu.

Takéto startupy môžu získať:

  • až 45 tisíc eur vo financovaní bez vlastného kapitálu
  • 6-mesačný podporný program
  • mentoring
  • poukazy na technické podujatia
  • exkluzívny program investičnej pripravenosti s obchodnými garantmi
  • výber mentorov a expertov na základe potrieb
  • ocenenia pre najlepšie začínajúce podniky

Viac iformácií