Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva pre expertov do fokusových skupín v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidiekaDo 11.9. sa môžete prihlásiť ako odborník do fokusových skupín na témy regeneratívneho poľnohospodárstva, bielkovinových plodín a konkurencieschopnosť horských oblastí.

Európska komisia zverejnila výzvu na výber expertov pre tri nové fokusové skupiny v rámci Európskej siete pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP). Sieť CAP EÚ podporuje vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ prostredníctvom podpory sietí a výmeny skúseností a odborných znalostí zainteresovaných strán v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka.

Focus Groups siete EÚ pre SPP sú dočasné skupiny vybraných odborníkov, ktorí sa zameriavajú na konkrétnu tému a vymieňajú si poznatky a skúsenosti. Každá skupina skúma praktické inovatívne riešenia problémov alebo príležitostí v danej oblasti a využíva skúsenosti získané zo súvisiacich užitočných projektov. Fokusové skupiny tiež diskutujú a dokumentujú výsledky výskumu, osvedčené postupy a určujú dôsledky pre ďalšie výskumné činnosti, ktoré pomôžu riešiť praktické problémy v sektore. Fokusové skupiny spolupracujú počas 12 mesiacov a vypracúvajú správu s odporúčaniami a výsledkami.

V rámci aktuálnej výzvy môžu poľnohospodári, lesníci, poradcovia, vedci a ďalší odborníci do 11. septembra 2023 podávať žiadosti o účasť vo Focus Groups na nasledujúce témy:

  • Regeneratívne poľnohospodárstvo pre zdravie pôdy
  • Združenia plodín vrátane Milpa a bielkovinových plodín
  • Konkurencieschopné a odolné horské oblasti

Detailný opis zamerania jednotlivých fokusových skupín môžete nájsť na tomto odkaze.

Fokusové skupiny boli vytvorené v rámci Európskeho partnerstva pre inovácie v oblasti poľnohospodárskej produktivity a udržateľnosti (EIP-AGRI), ktoré Európska komisia zriadila v roku 2012 a ktoré bolo v roku 2023 začlenené do siete SPP EÚ. Činnosti EIP-AGRI podporujú prenos inovácií pre poľnohospodárstvo a lesníctvo do praxe prostredníctvom podpory vytvárania sietí a výmeny medzi odborníkmi z praxe a výskumníkmi.

Zverejnené 28.8.2023, slord