Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva Women TechEU otvorenáSektor deep-tech tvorí takmer štvrtinu európskeho ekosystému start-upov, pričom hodnota európskych deep-tech firiem sa odhaduje na viac ako 700 mld. EUR. Počet žien aktívnych v tomto sektore je však nedostatočný. Štatistiky ukazujú, že ženy sú vo vedení len 15% inovatívnych start-upov a len takmer 6% firiem má na čele tím zložený len zo žien. Ukazuje sa, že takéto firmy získavajú menej rizikového kapitálu ako ich mužské náprotivky. V Európe smeruje len 5% rizikového kapitálu do firiem so zmiešanými tímami a len 2% do firiem s čisto ženským vedením.

Tým, že tieto technológie sú založené na prelomových vedeckých objavoch, majú deep-tech firmy dlhší cyklus výskumu a vývoja, čo si často vyžaduje viac času a zdrojov ako iné start-upy. Mnohé z nich by počas prvých rokov svojho života neuspeli, ak by nedostali správnu a včasnú investičnú podporu. Ženy v odvetví deep-tech často narážajú na predsudky a stereotypy, ktoré sú pre technologické sektory pomerne bežné.

Európska únia preto prichádza v programe Horizont Európa s novou iniciatívou Women TechEU, ktorá je financovaná v rámci oblasti Európske inovačné ekosystémy. Táto schéma poskytne ženám podnikateľkám prvotriedny koučing a mentoring, ako aj cielené financovanie na posun svojho biznisu o úroveň vyššie.

Women TechEU ponúka:

  • finančnú pomoc firme vo forme individuálneho grantu vo výške 75 tis. EUR na podporu prvých krokov v inovačnom procese firmy, ako aj na jej rast
  • mentoring a koučing poskytovaný prostredníctvom Služieb akcelerácie podnikania (Business Acceeleration Services – BAS), ktoré poskytuje Európska rada pre inovácie (EIC) v rámci nového Programu pre ženy podnikateľky. Jeho súčasťou je aj cielený networking a prezentácie pred panelmi investorov
  • možnosti účastí na cielených aktivitách, ktoré pripravuje InvestEU a Enterprise Europe Network

Prvá výzva, ktorá bola spustená 13. júla, podporí max. 50 sľubných start-upov vedených ženami. Uzávierka výzvy je 10. november 2021 o 17:00. Súčasťou projektového návrhu je aj krátke 3-min. video predstavujúce firmu a výnimočnosť jej inovácie.

Výzva na Funding & Tender Opportunities portáli

Pre viac informácií kontaktujte Národný kontaktný bod pre EIC.

Zdroj: EIC, zverejnené: 11.8.2021, autor: lda