Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzvy na odbornú prípravu a budovanie kapacít v laboratóriách JRCSpoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) otvára na účely odbornej prípravy a budovania kapacít svoje vedecké laboratóriá a zariadenia ľuďom pracujúcim na akademickej pôde, v malých a stredných podnikoch (MSP) a vo všeobecnosti aj verejnému a súkromnému sektoru.

Poskytovanie prístupu hosťujúcim výskumným pracovníkom je súčasťou stratégie JRC na poskytovanie odbornej prípravy a budovanie kapacít s cieľom posilniť ich schopnosti získať, rozvíjať, zlepšovať a udržať si zručnosti, vedomosti, nástroje, vybavenie a iné zdroje potrebné na kvalifikované vykonávanie ich práce alebo na zvýšenie kapacity v rámci prevádzky a využívania podobných výskumných infraštruktúr.

Po absolvovaní školenia a kurzu budovania kapacít v JRC sú vedci lepšie oboznámení s laboratóriami JRC, čo môže zlepšiť vhodnosť ich návrhov pre program Otvorený prístup k výskumným infraštruktúram. Ten umožňuje prístup európskych vedcov ku svojim výskumným infraštruktúram v oblasti skladovania energie, bezpečnosti budov a nanobiotechnologického laboratória.

Aktuálne je otvorená 1 výzvy:

  • Reakčná stena ELSA je zariadenie s jedinečnými rozmermi a možnosťami, ktoré umožňuje vykonávať experimentálne testy na vzorkách v plnom meradle na posúdenie bezpečnosti konštrukcií proti zemetraseniam a iným prírodným a človekom spôsobeným rizikám. Prihlasovanie je otvorené do 31.3.2023.
  • The Hopkinson Bar facility sa používa na štúdium materiálov a konštrukčných prvkov pri veľmi rýchlych dynamických zaťaženiach, ako sú napríklad výbuchy a nárazy, pri ktorých je potrebné poznať správanie materiálu pri vysokých rýchlostiach deformácie. Prihlasovanie je otvorené do 31.3.2023.
  • Laboratórium nanobiotechnológií má najmodernejšie vybavené zariadenia určené na podporu interdisciplinárnych štúdií. Prioritami sú detekcia mikro(nano)plastov a charakterizácia zdravotníckych produktov na báze nanobiotechnológií. Prihlasovanie je otvorené do 30. 4. 2023

Pre účastníkov zo Slovenska, môže JRC poskytnúť finančný alebo vecný príspevok na pokrytie ich cestovných nákladov a nákladov na pobyt.

Viac informácií: