Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzvy pre prístup k výskumným infraštruktúram JRC v holandskom PetteneVšeobecné informácie

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) ponúka prístup do svojich vedeckých laboratórií a zariadení výskumníkom/výskumníčkam a vedcom/vedkyniam z členských štátov EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa.

Prístup JRC je buď orientovaný na relevantnosť (najmä pre univerzity a výskumné inštitúcie, ako aj malé a stredné podniky), alebo na trh (určený najmä pre priemysel). 

V súčasnosti sú otvorené dve výzvy pre prístup k dvom výskumným infraštruktúram, ktoré sa nachádzajú v Spoločnom výskumnom centre v Pettene (Holandsko).

Testovanie skladovania energie v batériách pre bezpečnú elektrickú dopravu

Laboratórium BESTEST (Battery Energy Storage Testing for Safe Electric Transport) disponuje najmodernejším vybavením na analýzu výkonnosti materiálov a článkov batérií. Možnosti zahŕňajú prípravu článkov, rozobratie batériových článkov pred testom a po ňom, cyklovanie článkov pri riadenej teplote (v kombinácii s impedančnou spektroskopiou) a diagnostiku po skončení životnosti.

Inštitúciam a účastníkom/účastníčkam zo Slovenska (a ostatných krajín Wideningu) je platba prevádzkových nákladov odpustená. Cestovné a ubytovacie náklady sú pre takýchto účastníkov hradené JRC. 

Uzávierka pre podávanie návrhov je 30. júna 2023. Pred podaním návrhu je potrebné oboznámiť sa s kritériami oprávnenosti.

Zariadenie na testovanie palivových článkov a elektrolyzérov (FCTEST)

V zariadení FCTEST je podporované hodnotenie technológií a monitorovanie pokroku, ako aj vývoj v oblasti harmonizácie a štandardizácie prostredníctvom validácie testovacích protokolov, testovacích postupov a meracích metód na hodnotenie výkonnosti palivových článkov a elektrolyzérov. 

Zariadenie sa využíva na podporu Európskej vodíkovej stratégie, ktorej cieľom je vytvoriť a umožniť testovacie prostredie na zvýšenie ponuky obnoviteľných a nízkouhlíkových vodíkových zdrojov a dopytu po nich v záujme klimaticky neutrálneho hospodárstva.

Uzávierka pre podávanie návrhov je 31. júla 2023. Pred podaním návrhu je potrebné oboznámiť sa s kritériami oprávnenosti.

Návrhy sa budú v prípade oboch výziev hodnotiť podľa týchto výberových kritérií:

  • Vedecká implementácia (50 bodov)
  • Spolupráca a prístup k novým používateľom (20 bodov)
  • Strategický význam (30 bodov)

Viac informácií: 

Zverejnené 28.6.2023, slord