Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzvy schémy akcie Marie Skłodowska-Curie na rok 2021 otvorenéDňa 22. júna 2021 oznámila Európska komisia (EK) nové výzvy na podporu odbornej prípravy, zručností a kariérneho rastu výskumných pracovníkov v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Výzvy nadväzujú na prijatie pracovného programu Horizon Europe na obdobie 2021 – 2022.

V roku 2021 bude v rámci MSCA poskytnutých približne 822 miliónov EUR, ktoré pokrývajú týchto päť hlavných akcií pracovného programu:

  • Doktorandské siete MSCA / MSCA Doctoral Networks (rozpočet výzvy je 402,95 milióna EUR, otvorená od 22. júna do 16. novembra 2021).
  • Postdoktorandské štipendiá MSCA / MSCA Postdoctoral Fellowships (rozpočet výzvy je 242 miliónov EUR, otvorená od 22. júna a do 12. októbra 2021).
  • Výmenné pobyty pracovníkov  MSCA / MSCA Staff Exchanges (rozpočet výzvy je 72,5 milióna EUR, otvorená od 7. októbra 2021 do 9. marca 2022).
  • MSCA COFUND (rozpočet výzvy je 89 miliónov EUR, začne 12. októbra 2021 a končí 10. februára 2022).
  • MSCA a občania / MSCA and Citizens (rozpočet výzvy je 15,5 milióna EUR, financuje Európsku noc výskumníkov v roku 2022 a 2023, otvorená od 22. júna do 7. októbra 2021).

EK upozorňuje, že v rámci programu Horizon Europe 2021 – 2027 budú MSCA klásť väčší dôraz na medzisektorovú spoluprácu, najmä medzi akademickou obcou a podnikmi, ako aj na účinný dohľad a kariérne poradenstvo prostredníctvom nových usmernení MSCA týkajúcich sa dohľadu. Bude tiež podporovať udržateľné správanie, výskumné činnosti a riadenie v súlade s Európskou zelenou dohodou prostredníctvom zelenej charty MSCA.

Akcie Marie Skłodowska-Curie s celkovým rozpočtom 6,6 miliardy EUR na roky 2021 – 2027 podporujú výskumných pracovníkov z celého sveta, vo všetkých fázach ich kariéry a vo všetkých disciplínach. Akcie sú prínosom aj pre inštitúcie, pretože podporujú excelentné doktorandské, postdoktorandské programy a projekty spolupráce v oblasti výskumu a inovácií, zvyšujú ich globálnu atraktívnosť a viditeľnosť a podporujú spoluprácu mimo akademickej obce, a to aj s veľkými spoločnosťami a malými a strednými podnikmi.

Celú tlačovú správu EK nájdete na tomto odkaze.

Viac informácií:

Zverejnené 24.6.2021, slord